Praktijkdiploma Loonadministratie

Praktijkdiploma Loonadministratie (niveau 4)

15 lessen van 2 uur, een avond per week
Alkmaar
Hoorn

Voor iedereen die werkt of gaat werken als loon- of salarisadministrateur.

Doel
Er is een toenemende vraag naar medewerkers die zelfstandig een loon- of salarisadministratie kunnen bijhouden of daarop controle kunnen uitoefenen. Deze medewerkers zijn de spin in het web bij de contacten tussen werknemers, de bedrijfsvereniging, de fiscus, de accountant en de werkgever. In deze cursus verwerft u zowel relevante wetskennis als praktische vaardigheid in het berekenen van salaris-, loon- en premie- bedragen.

Inhoud
De opleiding bestaat uit 3 modules.

Module Loonheffingen
Ieder bedrijf krijgt te maken met het verlonen van medewerkers. In deze module krijgt u zicht op het bruto/netto traject. U leert de inhoudingen loonbelasting en werknemersverzekeringen te berekenen. Ook de wijze waarop aangifte moet worden gedaan en de werkkostenregeling maakt deel uit van deze module.

Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid
Als loonadministrateur krijgt u te maken met arbeidsverhoudingen en situaties rondom werk- loosheid en arbeidsongeschiktheid. Deze module leert u wat de huidige wetgeving betekent voor iedereen die werkt.

Module Personeel, Organisatie en Communicatie
De loonadministrateur dient ook functieomschrijvingen te kunnen maken en de beoordelingscyclus vorm te geven. Omdat op de salarisadministratie regelmatig gesprekken plaatsvinden met medewerkers wordt in deze module ook aandacht besteed aan het onderdeel communicatie. Hier staan de diverse gesprekstechnieken en conflict- hanteringmodellen centraal.

Werkwijze
Theorielessen. Na elke les krijgt u een studietaak mee en huiswerk. Dit wordt in de daaropvolgende les nagekeken en besproken.

Vooropleiding
Er is geen bepaalde vooropleiding vereist. U dient wel voldoente algemene kennis te hebben.

Thuisstudie
Ca. 6 uur thuisstudie per week

Afsluiting
Het examen wordt op 16 plaatsen in Nederland op een door u te bepalen datum per computer afgenomen door de Associatie voor Praktijkexa- mens. Per module dient u een examen af te leggen.

Vervolgcursussen
• Vakopleiding Payroll Services (VPS)

Bijzonderheden
Na het behalen van dit diploma kunt u zich in- schrijven bij het NIRPA. U mag dan de titel Rsa (register salarisadministrateur) voeren.

Terug