Basiskennis boekhouden

Basiskennis Boekhouden

12 lessen van 1½ uur, een avond per week
Alkmaar
Hoorn

Voor iedereen die een werkkring in een financieel administratieve omgeving heeft of dit ambieert.

Doel
U leert de beginselen van het boekhouden. Daarnaast worden u de noodzakelijk handelstermen en wettelijke kaders bijgebracht waarmee u in een administratieve functie te maken kunt krijgen. De cursus leidt op voor het examen Basiskennis Boekhouden van de Associatie Voor Praktijkexamens. Na het volgen van deze opleiding bent u ook in staat uw eigen administratie als zelfstandig ondernemer te voeren.

Inhoud
Tijdens de cursus komen onderstaande begrippen ter sprake:

Op het gebied van boekhouden:
• inventaris en balans
• financiële verwerking boekingsdocumenten
• grootboek
• journaal
• permanentie in de boekhouding
• omzetbelasting
• afschrijvingen
• dagboeken
• de vormen van vermogen bij de NV/BV
Theoretische kennis dient u
Op het gebied van handels- en wetskennis
• het belastingstelsel
• samenstellen van rapportages en toelichtingen
• de sociale verzekeringen
• ondernemingsvormen
• privacywetgeving, archivering en e-bankieren

NB.
Het voeren van een computerboekhouding komt kort ter sprake. Het vormt echter geen examenstof. Het is mogelijk een aanvullende opleiding te volgen waarin onderstaande punten worden behandeld:
• kennismaking met begrippen uit het computerboekhouden
• onderhoud van stambestanden
• coderen en invoeren van boekingsdocumenten
• controleren van invoer- en verwerkingsverslagen

Werkwijze
Theorielessen. Na elke les krijgt u een
studietaak mee en huiswerk. Dit wordt in de daaropvolgende les besproken.

Vooropleiding/voorkennis
Er is geen bepaalde vooropleiding vereist.

Thuisstudie
Ca. 4 uur thuisstudie per week

Afsluiting
Het examen wordt door de Associatie Voor Praktijkexamens afgenomen. Dit examen wordt op 16 plaatsen in Nederland afgenomen op een door u te bepalen datum. Het examen wordt per computer afgenomen.

Vervolgcursussen
• Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)
• Computerboekhouden met Account View/Exact

Bijzonderheden
De opleiding BKB kan ook via internet gevolgd worden. Dit opleidingstraject bestaat uit 8 lessen die ondersteund worden door internet. Via internet kunt u gebruik maken van een elektronische leeromgeving (ELO). Deze ELO biedt u de mogelijkheid om in contact te treden met de docent en medecursisten. Er zijn chat- en email mogelijkheden. Daarnaast kunt u diverse documenten en overzichten raadplegen.

Terug