Basiskennis calculatie

Basiskennis Calculatie

12 lessen van 11⁄2 uur, een avond per week
Alkmaar
Hoorn

Voor iedereen die over rekenvaardigheid op financieel economisch gebied dient te beschikken en deze vaardigheden ook met behulp van spreadsheets moet kunnen uitvoeren.

Doel
De cursus is een voorbereiding op administratie- ve vervolgopleidingen. Deelnemers worden de basisvaardigheden rekenen geleerd. Daarnaast worden deze vaardigheden toegepast op financieel economisch gebied. Naast rekenvaardigheid leert u diverse handelstermen.

Inhoud
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
Calculatie:
• rekenen
• renteberekeningen
• kengetallen
• kostprijsberekeningen • statistiek
• indexcijfers
Handels- en wetskennis:
• veel voorkomende begrippen in de handel • wetskennis
• kredietverlening
Gebruik van Spreadsheets:
• berekeningen
• maken van statistieken

Werkwijze
Het betreft mondeling onderwijs. Wekelijks krijgt u opdrachten die u thuis moet uitwerken. Tijdens de les worden de opdrachten besproken.

Vooropleiding/voorkennis
U moet enkele jaren voortgezet onderwijs heb- ben genoten om deel te kunnen nemen aan de cursus BKC.

Thuisstudie
Ca. 6 uur thuisstudie per week

Afsluiting
Het examen wordt op 16 locaties in Nederland afgenomen door de Associatie voor Praktijkexa- mens. De examendatum regelt u in overleg met de associatie.

Vervolgcursussen
Praktijkdiploma boekhouden (PDB)
Bijzonderheden

De opleiding BKC kan ook via internet gevolgd worden. Dit opleidingstraject bestaat uit 8 lessen die ondersteund worden door internet. Via internet kunt u gebruik maken van een elektronische leeromgeving (ELO). Deze ELO biedt u de mogelijkheid om in contact te treden met de docent en medecursisten. Er zijn chat- en email mogelijkheden. Daarnaast kunt u diverse documenten en overzichten raadplegen.

terug