Excel

Excel

7 bijeenkomsten van elk 2,25 uur
Alkmaar en Hoorn

Voor computergebruikers, die grondig kennis willen maken met spreadsheetprogramma’s en computergebruikers die het Europees Computer Rijbewijs willen behalen.

Doel
U leert omgaan met de basis- en meer geavanceerde bewerkingen van een spreadsheet, zoals berekeningen maken, grafieken- en diagrammen maken.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• een spreadsheet openen
• rijen en kolommen invoegen op een specifieke plaats
• een spreadsheet creëren en gegevens invoeren
• cellen opmaken, bijvoorbeeld grootte, deci-malen, valuta
• de kolombreedte aanpassen en kolommen en rijen opmaken
• de spreadsheet sorteren
• de basisfuncties van een spreadsheet gebruiken
• een spreadsheet bewaren en printen
• een voet- en kopregel creëren
• helpfuncties gebruiken
• absolute en relatieve celverwijzingen begrijpen en toepassen
• verschillende soorten grafische voorstellingen en grafieken maken bij de spreadsheetcijfers om de gegevens te kunnen analyseren
• grafieken met titels en labels printen
• informatie uitwisselen tussen spreadsheets
• software gebruiken, die een spreadsheet integreert met software voor een tekstverwerker, een database of een grafische toepassing.

Werkwijze
De cursussen Excel zijn “doorlopende” cursussen. Dat wil zeggen dat u in principe op elk gewenst moment kunt beginnen. U volgt de cursus individueel, uw medecursisten volgen dezelfde of een van de andere PC-cursussen.

Vooropleiding/voorkennis
Basiskennis van Windows op het niveau van de cursus Windows.

Thuisstudie
De lesstof wordt in cursustijd behandeld en geoefend. Het is belangrijk dat u buiten cursus-tijd minstens net zoveel tijd zelfstandig oefent.

Afsluiting
U kunt examen doen in de module: “Spreadsheets” van het Europees Computer Rijbewijs.
In elk geval ontvangt u een bewijs van deelname.

Vervolgcursussen
• Excel voor Gevorderden
• Andere modules van het Europees Computer Rijbewijs

Bijzonderheden
Geen