Marketing A

20 bijeenkomsten van 2 uur, één avond per week
Alkmaar
Hoorn

Voor iedereen die in zijn of haar werk met marketing, reclame of pr te maken heeft en/of die kennis en vaardigheden wil opdoen om vraagstukken op het terrein van producten, diensten en markten naar commerciële en publicitaire activiteiten om te zetten.

Doel
U leert:
• de algemene marketingbegrippen en de marketingmix toe te passen op operationeel niveau
• het marketingproces eigen te maken
• een heldere marktsegmentatie en doelgroepenanalyse te maken

Inhoud
De cursus Marketing A volgt de NIMA exameneisen en behandelt de volgende onderwerpen:
• externe omgeving
• interne omgeving
• marktonderzoek
• marketingstrategie, -tactiek en -uitvoering
• examenvoorbereiding

Daarnaast komen aan bod begrippen als
• Boston Consultancy Groep matrix
• steekproef
• SWOT analyse
• marketingmix
• prijselasticiteit
• marketingkengetallen

Werkwijze
• klassikaal, theorielessen

Vooropleiding/voorkennis
HAVO/VWO/MBO-4, NEMAS Basiskennis Management, LSSO Management Assistent (met de module Marketing), NIMA Marketingoriëntatie, relevante werkervaring

Thuisstudie
4-6 uur per week

Afsluiting
Het examen Marketing A bestaat uit 2 delen; A1 en A2. Deze examens worden meerdere keren per jaar afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing. Kijk voor de examendata op www.nima.nl. Het totale examengeld bedraagt ca. € 400,-.

Vervolgcursussen
• NIMA Marketing B