Moderne bedrijfsadministratie

Moderne bedrijfsadministratie (MBA) (niveau 5)

Voor administrateurs die zelfstandig een administratie willen verzorgen voor grote organisaties en /of een leidinggevende functie hebben op een financiƫle afdeling.

De opleiding MBA bestaat uit 4 vakken:
Bedrijfsadministratie
Kostencalculatie
Belastingwetgeving
Financiering

Vooropleiding
Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen is kennis op het niveau PDB, MBO administrateur of HAVO/VWO gewenst. Wettelijk zijn er geen eisen.

Doel
De opleiding MBA is een voortgezette opleiding op bedrijfseconomisch-en administratief gebied. Met dit diploma kunt u doorgroeien naar kaderfuncties en de functie van assistent- accountant. De cursus leidt op voor het diploma Moderne Bedrijfsadministratie van de Associatie voor Praktijkexamens.

Inhoud
De opleiding bestaat uit vier modulen:

Module Bedrijfsadministratie
Onderwerpen:
-voeren van een boekhouding voor een industriƫle- en dienstverlenende onderneming - verdieping kennis van de permanentie in de kosten, opbrengsten en voorraden -budgettering
-kostenverdeling
-verdieping theoretische kennis

Module Kostencalculatie Onderwerpen:
-kosten en kostprijsberekeningen
-optimaliseringsvraagstukken -kostenbudgettering

Module Belastingwetgeving Onderwerpen:
-Loonbelasting
-Inkomstenbelasting
-Omzetbelasting
-Algemene wet inzake rijksbelastingen

Module Financiering
Onderwerpen
-interne verslaglegging en resultatenanalyse -externe verslaglegging
-kengetallen en ratio analyse -investeringsselectiemethoden

Werkwijze
Theorielessen. Na elke les krijgt u een studietaak mee en huiswerk. Dit wordt in de daaropvolgende les nagekeken en besproken. De lessen worden ondersteund met e-learning. Alle vakken, met uitzondering van bedrijfsadministratie, duren 12 weken. Per week is er 1,5 uur les. Bedrijfsadministratie is 14 x 1,5 uur.

Thuisstudie
Ca. 6 uur

Afsluiting
Na afsluiting van de lesperiode legt u het examen af bij de Associatie voor Praktijkexamens. U dient zich zelf voor deze examens in te schrijven.
Vervolgcursussen
-Staats Praktijkdiploma Bedrijfsadministratie -PD) -Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) -Register Financieel Manager (RFM)

Bijzonderheden
De exameneisen zijn recent (begin 2016) aangepast.
Indien u al in het bezit bent van certificaten krijgt u waarschijnlijk met een overgangssituatie te maken. Wij adviseren u dan contact met ons op te nemen.