Middle management

Middle Management

20 bijeenkomsten van 2 uur, een avond per week
Alkmaar
Hoorn

Voor iedereen die in zijn of haar werk met organiseren en leiding geven te maken krijgt of een functie als middle manager ambieert. De opleiding is geschikt voor medewerkers in zowel de profit- als de non-profit-sector.

Doel
U leert:
• de begrippen van het vakgebied management in uw beroepspraktijk te herkennen en toe te passen
• de begrippen en modellen in samenhang met elkaar te gebruiken bij het onderzoeken en oplossen van probleemsituaties in een bedrijf
• hierdoor de leidinggevende taken op midden-managementniveau in uw organisatie beter te verrichten.

Inhoud
De cursus bestaat uit de onderdelen algemene managementkennis en functionele beleidsgebieden. Beide onderdelen worden apart geexamineerd.
Algemene managementkennis
In dit onderdeel staat de organisatie centraal en uw functioneren daarin.
Aan de orde komen onder andere:
• de organisatie en haar omgeving
• strategie en planning
• doelstellingen, beleid, ondernemingsplan
• organisatiestelsels en -ontwikkeling
• leiderschapstheorieën en -stijlen

Middle Management en Bedrijfsvoering
Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:
• communicatieproces en communicatietheorieën
• mondelinge- schriftelijke- en (audio)visuele communicatie
• conflicthantering
• Marketingmanagement: marketingstrategie en marketingbeleid
• Financieel management: inzicht in de resulta-ten- en vermogenspresentatie van bedrijven
• Personeelsmanagement: personeel en beleid
• Kwaliteitsmanagement: kwaliteitsbeleid in een organisatie
• Productie- en logistiekmanagement

Werkwijze
Klassikaal, theorielessen

Vooropleiding/voorkennis
Basiskennis van management, mbo, havo of relevante werkervaring is vereist.

Thuisstudie
4-6 uur thuisstudie per week

Afsluiting
In januari en juni doet u examen bij de Associatie voor Praktijkexamens.

Vervolgcursussen
• Personeelsmanagement
• Voortgezet Management

Bijzonderheden
Geen

Terug