Powerpoint

Powerpoint

4 bijeenkomsten van elk 2,25 uur
Alkmaar en
Hoorn

Voor iedereen die goed wil kunnen omgaan met presentatiehulpmiddelen en diegenen die het Europees Computer Rijbewijs willen behalen.

Doel
Als u regelmatig presentaties moet verzorgen op het gebied van bijvoorbeeld marketing, statistiek, financiering en techniek, biedt deze cursus u volop mogelijkheden. U ontwikkelt praktische vaardigheid in het creëren van uiteenlopende presentaties.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• streepjes of balletjes aanbrengen om afzonderlijke opmerkingen meer nadruk te geven
• afbeeldingen uit bibliotheken halen
• een eenvoudige tekening maken, zoals rechthoeken en cirkels
• kleuren, schaduw en randen gebruiken
• verschillende lettertypen gebruiken en lettertypen veranderen
• tekst centreren, vet maken
• kopiëren en de grootte aanpassen van getekende objecten
• organogrammen maken
• diapresentaties gebruiken
• helpfuncties gebruiken

Werkwijze
De cursussen Powerpoint zijn “doorlopende” cursussen. Dat wil zeggen dat u in principe op elk gewenst moment kunt beginnen.
U volgt de cursus individueel, uw medecursis-ten volgen dezelfde of een van de andere PC-cursussen.

Vooropleiding/voorkennis
Basiskennis van Windows op het niveau van de cursus Windows

Thuisstudie
De lesstof wordt in cursustijd behandeld en geoefend. Het is belangrijk dat u buiten cursus-tijd minstens net zoveel tijd zelfstandig oefent.

Afsluiting
U kunt examen doen in de module: “Presentaties” van het Europees Computer Rijbewijs.
In elk geval ontvangt u een bewijs van deelname.

Vervolgcursussen
Andere modules van het Europees Computer Rijbewijs

Bijzonderheden
Geen