Windows

Windows XP of 7

5 bijeenkomsten van elk 2,25 uur
Alkmaar en
Hoorn

Voor computergebruikers die beter willen leren werken met het besturingssysteem windows en computergebruikers die het Europees Computer Rijbewijs willen behalen.

Doel
U leert met het besturingssysteem Windows de computer op orde te houden en er op die manier efficiënt gebruik van te kunnen maken.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• opstarten en afsluiten van de computer
• directory, subdirectory en directory-structuur
• kopiëren, verplaatsen en verwijderen van bestanden
• gebruik maken van een editor
• bestanden herbenoemen
• raadplegen van directories
• formatteren diskette
• bestanden kopiëren naar een andere schijf of naar een andere directory op dezelfde schijf
• bewaren van bestanden
• selecteren van printers
• printen vanaf een geïnstalleerde printer
• een van de andere PC-cursussen.

Werkwijze
De cursussen Windows zijn “doorlopende” cur-sussen. Dat wil zeggen dat u in principe op elk gewenst moment kunt beginnen. U volgt de cursus individueel, uw medecursisten volgen dezelfde of een van de andere PC-cursussen.

Vooropleiding/voorkennis
Kennis van PC’s op het niveau van de cursus Basiskennis Computergebruik.

Thuisstudie
De lesstof wordt in cursustijd behandeld en geoefend. Het is belangrijk dat u buiten cursustijd minstens net zoveel tijd zelfstandig oefent.

Afsluiting
U kunt examen doen in de module: “De computer gebruiken en bestanden beheren” van het Europees Computer Rijbewijs.

Vervolgcursussen
Andere modules van het Europees Computer Rijbewijs

Bijzonderheden
Geen